OTWARCIE REJESTRACJI DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH I BIERNYCH: 29.02.2016

Zgłoszenie uczestnictwa:
– uczestnictwo czynne: do 5.04
– uczestnictwo bierne: do 5.05

Potwierdzenie kwalifikacji wystąpienia czynnego: 15.04

Wniesienie opłat konferencyjnych:
– I termin: 25.04
– II termin: 5.05

Cennik I Termin II Termin
Opłata tradycyjna 280 zł 300 zł
Doktoranci 160 zł 190 zł
Studenci* 70 zł 100 zł

*opłata studencka dotyczy wyłącznie studentów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej (opłata studencka nie dotyczy studentów studiów podyplomowych).

 

Prosimy o dokonanie przelewu celem wniesienia opłaty konferencyjnej w ciągu 7 dni (wliczając weekend).

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
NIP: 675-000-22-36
Bank PEKAO S.A. nr: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
podając w tytule przelewu: „imię i nazwisko osoby biorącej udział w konferencji, 2001108„.

Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: finanse.czaspsychoterapii@gmail.com.

Faktury:
Jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy o wysłanie danych do faktury wraz z potwierdzeniem przelewu na wyżej podany adres. W innym wypadku faktura nie zostanie wystawiona.