Otwórz Regulamin Konferencji

 

Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Czas Psychoterapii”

 

 1. Konferencja odbywać się będzie w dniach 21-22 maja 2016r.
 2. Rejestracja internetowa odbywać się będzie w dniach:
  • 2.1. Uczestnicy czynni: 29 lutego – 5 kwietnia
  • 2.2. Uczestnicy bierni: 29 lutego – 5 maja
 3. Uczestnictwo w konferencji jest płatne.
  • 3.1. Opłata jest jednorazowa, tj. w przypadku uczestników czynnych naliczana od osoby, a nie od ilości prezentowanych prac.
   • 3.1.1. Z opłat zwolnieni są Goście Specjalni zaproszeni na Konferencję oraz aktywni członkowie Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA.
   • 3.1.2. Członkowie Koła są zwolnieni z opłat pod warunkiem uzyskania opinii Prezesa
    i Koordynatora sekcji lub projektu, do którego członek przynależy. Bezpłatny udział w Konferencji dotyczy tylko osób, które biorą czynny udział w projektach Koła, tj. koordynatorów projektów lub sekcji, członków komitetów organizacyjnych projektów lub spotkań sekcyjnych.
  • 3.2. Opłata, jaką należy wnieść za udział w konferencji rożni się w zależności od terminu zgłoszenia chęci swego uczestnictwa.
   • 3.2.1. Termin I: do 25 kwietnia.
   • 3.2.2. Termin II: do 5 maja.
  • 3.3. Opłata za konferencję obejmuje trzy warianty:

3.3.1. Opłata studencka dotyczy wyłącznie studentów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej (opłata studencka nie dotyczy studentów studiów podyplomowych).

3.4. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podany poniżej nr konta:

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

NIP: 675-000-22-36

Bank PEKAO S.A. nr: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

podając w tytule przelewu: „imię i nazwisko osoby biorącej udział w konferencji, 2001108„.

3.4.1. Opłatę za uczestnictwo bierne należy uiścić w ciągu 7 dni od rejestracji (wliczając weekend)

3.4.2. Opłatę za uczestnictwo czynne należy uiścić w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia kwalifikacji abstraktu.

3.4.3. Opłatę należy potwierdzić poprzez wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: finanse.czaspsychoterapii@gmail.com.

3.4.4. W przypadku chęci uzyskania faktury w mailu potwierdzającym przelew należy wysłać dane niezbędne do wystawienia faktury.

 1. Prezentacja prac podczas Konferencji.
  • 4.1. Prezentacja referatowa.
   • 4.1.1. Występnie powinno trwać nie więcej niż 15 minut.
   • 4.1.2. Do każdego wystąpienia referatowego wymagana jest prezentacja multimedialna zapisana w rozszerzeniu PDF. Prelegenci będą mieli do dyspozycji rzutnik i komputer.
   • 4.1.3. Prezentować mogą nie więcej niż trzy osoby.
   • 4.1.4. Kwalifikowane będą prezentacje badań empirycznych, prace teoretyczne i prezentacje przypadków.
  • 4.2. Prezentacja posteru.
   • 4.2.1. Postery będą prezentowane podczas Sesji Posterowej przed Komitetem Naukowym Konferencji oraz Gośćmi.
   • 4.2.2. Prezentacja posteru powinna trwać od 3 do 5 minut. Prezentującą osobą jest pierwszy autor Posteru.
   • 4.2.3. Obowiązującym formatem Posteru jest format A1 (594mm x 841mm). Plakaty w innych wymiarach niż obowiązujący będą odrzucane.
   • 4.2.4. Poster należy złożyć w recepcji Konferencji do godziny 12:00 w dniu Sesji Posterowej, w której poster będzie prezentowany. W pozostałym czasie postery nie będą przyjmowane.
   • 4.2.5. Kwalifikowane będą prezentacje badań empirycznych, prace teoretyczne i prezentacje przypadków.
  • 4.3. Abstrakt wystąpienia.
   • 4.3.1. Streszczenie wystąpienia wraz z tytułem oraz słowami kluczowymi należy załączyć w formularzu rejestracyjnym w miejscu na to przeznaczonym podczas zgłaszania udziału w Konferencji.
   • 4.3.2. Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 250 słów.
   • 4.3.3. W streszczeniu należy uwzględnić: tło teoretyczne, cel i problem badawczy, wyniki analizy lub badania oraz wnioski. W przypadku prezentacji badań empirycznych należy ponadto uwzględnić metody badawcze.
   • 4.3.4. W przypadku prezentacji pracy mającej więcej niż jednego autora prosimy by tylko jedna osoba wysłała Abstrakt. Pozostali autorzy, jeśli chcą brać udział w Konferencji proszeni są o podanie nazwiska osoby, która przesłała streszczenie w formularzu rejestracyjnym.
  • 4.4. Potwierdzenie kwalifikacji wystąpienia czynnego 15.04.2016 r.
  • 4.5. Przewidywane są nagrody za najlepsze prace referatowe oraz posterowe.
 2. Warsztaty.
  • 5.1. 22 maja (niedziela) odbędą się warsztaty prowadzone przez Gości Specjalnych Konferencji. Możliwość udziału w warsztacie ma każdy uczestnik Konferencji.
  • 5.2. Rejestracja na warsztaty odbędzie się w dniach 9 – 15 maja 2016 r.
  • 5.3. Zgłoszenie udziału w warsztacie należy wysłać drogą mailową w podanym powyżej czasie.
  • 5.4. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  • 5.5. Czas, tematyka, ilość warsztatów i ilość miejsc warsztatowych zostanie opublikowana na stronie internetowej do 30.04.2016 r.
 3. Każdego uczestnika obowiązuje rejestracja w recepcji Konferencji.
 4. Zaświadczenia o uczestnictwie czynnym i biernym.
  • 7.1. Zaświadczenia za uczestnictwo czynne będą wydawane pod koniec pierwszego
   i drugiego dnia konferencji, po zaprezentowaniu referatu lub posteru.

   • 7.1.1. W przypadku więcej niż jednego autora pracy, nieobecnego na Konferencji, zostanie wystawione zaświadczenie wspólne.
  • 7.2. Zaświadczenia za uczestnictwo bierne będą wydawane pod koniec pierwszego lub drugiego dnia Konferencji.
  • 7.3. Nieodebrane zaświadczenia nie będą wysyłane.
 5. Monografia Pokonferencyjna.
  • Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Do nadsyłania rozdziałów zapraszamy wszystkich uczestników czynnych (zarówno autorów pracy referatowych jak i posterowych). Opublikowane zostaną jedynie prace zakwalifikowane podczas procesu recenzyjnego.
   Szczegółowe informacjo zostaną podane podczas i po Konferencji.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: czaspsychoterapii@gmail.com.