Zapisy na warsztaty będą dostępne poprzez formularz zgłoszeniowy w dniach 9-15 maja.

Warsztaty

Praca z obrazem ciała z zastosowaniem technik działania (na przykładzie psychodramy)

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Cel warsztatu: przekazanie metodą doświadczenia własnego wybranych teoretycznych tez i technik dotyczących pracy nad obrazem ciała.
Prezentowane techniki i metody szkoleniowe dotyczyć będą wybranych terapeutycznych technik identyfikowanych z metodą psychodramy. Wykorzystane zostaną techniki dostosowane do pracy z grupą.

Miejsca: 15

Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej – wprowadzenie do metody

Mgr Cezary Barański

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metody i umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami oraz narzędziami Dialogu Motywującego (DM).
Praca bedzie opierać sie na integracji rozumienia problemu pacjenta z doborem adekwatnych technik pracy, takich jak: odzwierciedlanie proste i złożone stosowane w celu budowania sojuszu, rozwoju narracji i mentalizacji; wzmocnienia budujące poczucie sprawstwa; pytania stosowane w celu wydobywania i rozwoju zasobów; podsumowania ukierunkowujące pracę. Metody wykorzystywane w szkoleniu: prezentacja, interaktywne szkolenie, elementy dramy stosowanej, case study, symulacja pracy indywidualnej i grupowej.

Miejsca: 15

Sytuacja grupowo – analityczna w biegu życia

Mgr Anna Jastrzębska

Warsztat ma na celu zobrazować analityczno-grupową metodę pracy z uwzględnieniem jej czynników teoretycznych i praktycznych:

 • seetingu czyli warunków stałych leczenia
 • faz grupy (wg.I.Agazarian)
 • zachodzących w niej interakcji
 • interwencji prowadzącego

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałem klinicznym i podjęcia próby rozpoznania czasu pracy grupy (faza początkowa, środek, zakończenie)

Miejsca: 15

Coaching wspierający terapię – możliwości i zagrożenia

Mgr Tadeusz Reimus

Psychoterapia to postęp w leczeniu zaburzeń i uciążliwych dla pacjenta objawów chorobowych. Jednocześnie obserwuje się olbrzymi wzrost zainteresowania (i zaniepokojenia) coachingiem, który skupia się na potencjale i efektywności. Obydwie dziedziny są domenami pomocy, akcentują zmianę i opierają się o relacje ze specjalistą. W dużym uproszczeniu – terapia jest przejściem z dysfunkcji do umownej normy, coaching natomiast przejściem z normy do skuteczności. Warsztaty są próbą syntezy innych podobieństw i różnic.
Celem warsztatów będzie zaznajomienie uczestników ze specyfiką coachingu wspierającego terapię oraz prezentacja podstawowych narzędzi coachingowych (m.in. pytania metamodelowe, „strzała coachingowa”, model P.R.O.). Przewidziane: krótki miniwykład, dyskusja i case-study.

Miejsca: 15

Analiza skryptów międzypokoleniowych , czyli droga do naszych aktualnych decyzji

Mgr Magdalena Sękowska

Cele warsztatu:

 • poznanie dynamiki powstawania skryptów międzypokoleniowych ( co na nie wpływa)
 • rozpoznanie własnych elementów skryptowych i ich różnicowanie z autonomicznymi decyzjami
 • sposoby rozumienia skryptu: determinacja, zasoby, opcje
 • elementy skryptu: przyzwolenia, nakazy, zakazy, programy działań
 • jak elementy skryptu można wykorzystywać do rozumienia aktualnej sytuacji osoby
 • jakie są nasze decyzje po zapoznaniu się z naszym aktualnym skryptem
 • pojęcie Physis jako naturalnej siły rozwojowej
 • dyskusja: jak wykorzystywać to narzędzie w pracy
Miejsca: 15