Harmonogram

Harmonogram do pobrania (wersja z salami)

 


 

 

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CZAS PSYCHOTERAPII

Sobota, 21.05.2016

8:00-8:45 Rejestracja uczestników
8:45-9:00 Otwarcie Konferencji (sala 0.103)
9:00-10:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY I (sala 0.103)
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Efektywność psychoterapii w świetle weryfikacji werdyktu ptaka Dodo.
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-12:15 SESJA PLENARNA I (sala 0.103)
Wybrane problemy z zakresu dużej psychiatrii

Moderator: dr Małgorzata Kuleta

dr n. med. Krzysztof Walczewski
Prezentacja wyników edukacji prozdrowotnej „Wyprzedzić Smutek”.

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Czy w chorobie dwubiegunowej farmakoterapia wystarcza?

dr hab. Andrzej Cechnicki
Zagadka schizofrenii. Wprowadzenie do psychoterapii psychoz.

12:15-12:30 Przerwa kawowa
12:30-14:00 DYSKUSJA PANELOWA (sala 0.103)
Psychoterapia a psychologia kliniczna
Moderator: dr hab. Bernadetta Izydorczyk 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
prof. dr hab. Jan Tylka

dr hab. Dorota Jasiecka, prof. UJ
dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski, prof. UJ
dr hab. Marek Motyka

14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 SESJA PLENARNA II (sala 0.103)
Zaburzenia w okresie dorosłości – wybrane problemy
Moderator: dr Iwona Sikorska

dr Agnieszka Widera-Wysoczańska
Psychoterapia osób dorosłych po traumie interpersonalnej doznanej w dzieciństwie.dr

Katarzyna Wenglarczyk-Marciniak
Czas w psychoterapii- Chronos czy Kairos? Kilka refleksji o czasie w terapii zaburzeń osobowości.

mgr Cezary Barański
Dialog Motywujący w pracy grupowej z osobami podejmującymi zachowania ryzykowne.

17:00-17:15 Przerwa kawowa
17:15-19:45 SESJA REFERATOWA I (sala 0.102)
Moderator: dr Piotr Słowik
SESJA REFERATOWA II (sala 0.103)
Moderator: mgr Urszula Turyna
19:45 Bankiet

Niedziela, 22.05.2016

8:30-10:30 WARSZTATY

dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Praca  z  obrazem ciała z zastosowaniem technik działania (na przykładzie psychodramy).
(sala 1.101)

mgr Cezary Barański
Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej – wprowadzenie do metody. (sala 1.102)

mgr Anna Jastrzębska
Sytuacja grupowo-analityczna w biegu życia.                                                                   (sala 1.103)

mgr Tadeusz Reimus
Coaching wspierający terapię – możliwości i zagrożenia.                                                (sala 1.104)

mgr Magdalena Sękowska
Analiza  skryptów międzypokoleniowych, czyli droga do naszych aktualnych decyzji.     (sala 1.105)

10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-11:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY II (sala 0.103)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
Diagnoza w psychoterapii.
11:45-12:30 Przerwa lunchowa
12:30-13:15 SESJA POSTEROWA
Moderator: dr Bożena Gulla, dr Piotr Słowik,
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
13:15-15:15 SESJA PLENARNA III (sala 0.103)
Wczesne doświadczenia a rozwój
Moderator: dr Bogusława Piasecka

dr n. med. Agata Giza-Zwierzchowska
Sandplay Therapy – psychoterapia w skrzynce
z piaskiem.

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej w pracy
z dziećmi i młodzieżą – przegląd badań.

dr Adam Curyło
Obraz Ciała – specyfika leczenia mężczyzn
z zaburzeniami jedzenia – opis przypadku
.

15:15 Zakończenie Konferencji (0.103)

Sesja referatowa I

Moderator: dr Piotr Słowik

 1. Marcin Kijas, Interdyscyplinarny model leczenia zaburzeń osobowości.
 2. Krzysztof Nowakowski, Osobowość psychopatyczna – ograniczenia
  i perspektywy w psychoterapii.
 3. Jakub Słowik, Anna Tereszko, Weronika Janeczko, Kornelia Brzezicka, Katarzyna Prochwicz, Marcin Siwek, Dominika Dudek, Podatność urojeniowa i impulsywność jako czynnik ryzyka zaburzeń psychicznych – badania wstępne.
 4. Weronika Janeczko, Anna Tereszko, Adrian Chrobak, Jakub Słowik, Kornelia Brzezicka, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Katarzyna Prochwicz, Związek czynnika temperamentalnego z tendencjami urojeniowymi – badania wstępne.
 5. Jacek Pasternak, Danuta Ochojska, Zdrowie psychiczne studentów
  z Podkarpacia a retrospektywna ocena postaw rodziców. Implikacje do podjęcia psychoterapii.
 6. Joanna Mordawska, Tadeusz Marian Ostrowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Jolanta Jocz, Karolina Krzątała-Klemiato, Zuzanna Szmuc, Psychologiczne korelaty perspektywy czasowej wśród pacjentów z objawami nerwicy – prezentacja projektu badawczego.
 7. Magdalena Adamczyk, Style przywiązania a zaburzenia psychiczne młodzieży w oparciu o studia przypadków.
 8. Martyna Głuszek-Osuch, Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  z pacjentami z Nieswoistymi Zapalnymi Chorobami Jelit (NZCHJ).

 

Sesja referatowa II

Moderator: mgr Urszula Turyna

 1. Alina Henzel-Korzeniowska, Psychoanaliza lacanowska w obliczu współczesnych symptomów.
 2. Monika Bergiel-Klon, Czy relacja psychoterapeutyczna może być opisana w kategoriach fizjologii mózgu?
 3. Dominik Mazur, Czy wykorzystanie rozwiązań technologii cyfrowej
  w psychoterapii może pomóc, czy zaszkodzić?
 4. Agata Madej, Marta Makara-Studzińska, Damian J. Sendler, Psychoterapia on-line: wyzwanie dla etyki.
 5. Klaudia Krakus, Rola meta-przekonań w podtrzymywaniu objawów lękowych na przykładzie pacjenta z diagnozą uogólnionego zaburzenia lękowego.
 6. Ewa Kołacz, Sens psychoterapii własnej psychoterapeuty – spojrzenie z perspektywy psychodynamicznej.
 7. Agnieszka Adamczyk, Mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża ludowej psychoterapii (folk psychotherapy) i jej znaczenie dla współczesnych metod terapeutycznych.
 8. Urszula Turyna, Terapia dzieci a terapia dorosłych. Istotne różnice w ujęciu psychodynamicznym.


 Sesja posterowa

Moderator: dr Bożena Gulla, dr Piotr Słowik, dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

 1. Damian Zdrada, Mechaniczna biologia czy mistyczna jedność wszechżycia? Dwa oblicza psychoterapii.
 2. Rafał Abramciów, Agnieszka Lasota, Specyfika stawania się człowiekiem
  w ujęciu psychoterapii egzystencjalnej.
 3. Joanna Mordawska, Klaudia Pokładowska, Jakub Słowik, Osobowość zdrowa czy zaburzona? Podejście personalistyczne w psychoterapii zaburzeń osobowości w oparciu o zintegrowany model kliniczny T. Millona.
 4. Dagmara Mętel, Postmodernistyczne inspiracje we współczesnej psychoterapii.
 5. Piotr Marcinkowski, Teoretyczne oraz praktyczne założenia psychoterapii psychodynamicznej, a współczesna nauka.
 6. Paweł Kicman, Problemy metodologiczne w badaniach nad skutecznością psychoterapii.
 7. Anna Dym, Magdalena Konop, Filip Zmysłowski, Bogusława Bober-Płonka, Rola psychoterapii w procesie rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów neurologicznych.
 8. Anna Paziewska, Terapia uzależnień behawioralnych.
 9. Piotr Modzelewski, Wojciech Oronowicz, Trening inteligencji emocjonalnej
  w kontekście wrażliwości moralnej.
 10. Luiza Kwiecińska, Joanna Gil, Michalina Fulara, Bogna Śmidowicz, Anorexia nervosa – leczenie w różnych ujęciach terapeutycznych.
 11. Michalina Fulara, Joanna Gil, Bogna Śmidowicz, Luiza Kwiecińska,
  Żyję z łuszczycą – opis przypadku.
 12. Bogna Śmidowicz, Michalina Fulara, Joanna Gil, Luiza Kwiecińska,
  Dwa światy – zespół de la Tourette’a.
 13. Joanna Gil, Luiza Kwiecińska, Bogna Śmidowicz, Michalina Fulara,
  Dorośli z ADHD – fakty czy mity.

Zapisy na warsztaty będą dostępne poprzez formularz zgłoszeniowy w dniach 9-15 maja.