Komitet Naukowy Konferencji:

Bernadetta Izydorczyk
dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Piotr Passowicz
dr Piotr Passowicz
Zastępca przewodniczącej Komitetu Naukowego

 

Bożena Gulla
dr Bożena Gulla
Eliza Krzanowska
dr Eliza Krzanowska
Małgorzata Kuleta
dr Małgorzata Kuleta
Bogusława Piasecka
dr Bogusława Piasecka
Iwona Sikorska
dr Iwona Sikorska
Piotr Słowik
dr Piotr Słowik
Urszula Turyna
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
Urszula Turyna
mgr Urszula Turyna