O konferencji

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii” odbędzie się 21 – 22 maja 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja jest adresowana do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów – profesjonalistów, a także pasjonatów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne w tym obszarze. Adresatami są praktycy i osoby ze środowiska akademickiego.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych oraz praktycznych z obszaru psychologii klinicznej, psychoterapii i psychiatrii. Jako organizatorzy chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń w obszarze pracy przy użyciu narzędzi, technik w różnych podejściach terapeutycznych oraz weryfikacji ich możliwości i ograniczeń w pracy zawodowej.

Podczas Konferencji będą mieli Państwo okazję do wysłuchania wykładów gości specjalnych oraz wystąpień prelegentów podczas sesji referatowych, które skupią się na naukowym podejściu do psychoterapii. Szansą doskonalenia swoich praktycznych umiejętności będą warsztaty, w których będą mogli wziąć udział uczestnicy konferencji.

Czas Psychoterapii to nie tylko przestrzeń naukowych dyskusji i wymiany poglądów. To także miejsce na integrację ogólnopolskiego środowiska naukowego, płaszczyzna nawiązywania nowych znajomości i przyszłej owocnej współpracy naukowej i zawodowej.

Proponowane obszary tematyczne:

  • Psychoterapia a psychologia kliniczna i psychiatria
  • Osobowość psychoterapeuty i pacjenta/klienta
  • Psychoterapia dla psychoterapeuty
  • Język psychoterapii – model świata, model zdrowia, model terapii
  • Współczesne wyzwania w psychoterapii
  • Nowe badania nad psychoterapią – obszar spotkania nauki z praktyką
  • Psychoterapia w biegu życia
  • Techniki oddziaływania w psychoterapii – rozwój
  • Psychoterapia w sieci – aspekty etyczne, szanse, ograniczenia
  • Neuroscience w psychoterapii

 

Zapraszamy do uczestnictwa zarówno czynnego jak i biernego podczas Konferencji.

W przypadku wystąpień czynnych zachęcamy do zgłaszania referatów oraz posterów prezentujących:

– badania własne z obszaru psychoterapii, a także psychologii i psychiatrii, które mogą mieć znaczenie dla psychoterapeutów
– prezentacje przypadków z pracy psychoterapeutycznej
– prace przeglądowe